top of page
איור לקול קורא.jpg
עברית

קול קורא: גבורה במבט

תערוכה בינלאומית נושאת פרסים

בהשראת סיפורי הישרדות, תקווה וגבורה במלחמת העולם השנייה

המועד האחרון להגשת מועמדות:

10 בנובמבר 2023 בחצות שעון ישראל.

את העבודות יש להגיש בטופס המיועד לכך בלבד.

עבודות מצטיינות יזכו בפרסים בשווי 10,000 ₪

המחלקה לישראל ולהנצחת השואה בהסתדרות הציונית העולמית בשיתוף מיזם "האוטוגרפרס" קוראת לאומנים מרחבי העולם ממגוון תחומים להגיש יצירות המתכתבות עם נושא התערוכה, באמצעות פרשנות אישית או כסיפור אותנטי של שורד. יצירות נבחרות יוצגו בתערוכה בינלאומית, שמטרתה לשקף את הפנים הרבות של זיכרון השואה באומנות מנקודת מבט עכשווית.

התערוכה תיתן במה לפרשנות אומנותית של סיפורים, רגעים וזיכרונות של שורדים, ככלי לשיתוף עדות אישית או זיכרון קולקטיבי ממאורע ההיסטורי, המתארים את הגבורה שמתגלה בשעת קושי ואת התקווה שהייתה בלב השורדים ליום שבו המלחמה תיגמר.

*הנרשמים מוזמנים להשתתף ביום עיון, שהוא רשות, בתאריך 8/10/2023. להרשמה ליום העיון

*לשאלות נוספות מוזמנים לפנות אלינו במייל:  theAutographers@gmail.com

טפסים להורדה
לוגו חדש המחלקה לישראל שוכב.png

רקע

מלחמת העולם השנייה פרצה בשנת 1939 ומחתה כמחצית מאוכלוסיית היהודים באירופה. חלקם נשלחו למחנות ריכוז, הסתתרו ביערות, חיו תחת זהות בדויה וסייעו לכוחות הפרטיזנים, וכולם נאבקו לשרוד. ברגעי ייאוש ופחד עולה גם ניצוץ של אנושיות, ויצר ההישרדות עשוי לעורר תקווה. מתוך השפל הגדול ביותר שידעה נפשם, הצליחו רבים מהשורדים להחזיק בקרבם תקווה זו לחיים טובים יותר, או אף פשוט מכך, ליום האחרון של המלחמה. סיפורם האישי הוא סיפור הישרדות וגבורה בזמן מלחמת העולם השנייה, על פניה השונים. 

המחלקה לישראל ולהנצחת השואה בהסתדרות הציונית העולמית בשיתוף מיזם "האוטוגרפרס" קוראת לאומנים מרחבי העולם ממגוון תחומים להגיש יצירות המתכתבות עם נושא התערוכה, באמצעות פרשנות אישית או כסיפור אותנטי של שורד. יצירות נבחרות יוצגו בתערוכה בינלאומית, שמטרתה לשקף את הפנים הרבות של זיכרון השואה באומנות מנקודת מבט עכשווית.

 

התערוכה תיתן במה לפרשנות אומנותית של סיפורים, רגעים וזיכרונות של שורדים, ככלי לשיתוף עדות אישית או זיכרון קולקטיבי ממאורע ההיסטורי, המתארים את הגבורה שמתגלה בשעת קושי ואת התקווה שהייתה בלב השורדים ליום שבו המלחמה תיגמר.

אודות היוזמים (להלן ״עורכות התערוכה״)

 

המחלקה לישראל ולהנצחת השואה בהסתדרות הציונית העולמית 

המחלקה לישראל ולהנצחת השואה בישראל ובתפוצות נוסדה כחלק מהצורך להעצמת הזהות היהודית־ציונית בקרב הישראלים והקהילות היהודיות ברחבי העולם. במחלקה לישראל שואפים להגשמת הציונות על ידי קידום חינוך יהודי־ישראלי, טיפוח ערכים ליברליים דמוקרטיים וקידום תרבות יהודית וישראלית

 

המחלקה פועלת למיצובה של ההסתדרות הציונית העולמית כארגון גג בינלאומי, להעצמת הזהות היהודית ישראלית ולעיצוב הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי של השואה בארץ וברחבי העולם, ע"י קידום פעילות הנצחה ושימור זיכרון השואה תוך העצמת שורדי השואה והצבתם במרכז, בעקבות ההבנה כי מספרם הולך ופוחת, כמו גם מתן דגש לחיבור הדור הצעיר לזיכרון השואה.

 

המחלקה שותפה במיזמים המקדמים חברת מופת ומסייעים בחיזוק החוסן החברתי והחברה האזרחית בישראל. כמו כן פועלת המחלקה לקידום מנהיגות ומעורבות אזרחית וקהילתית, לחיזוק הזהות היהודית־ישראלית ולשילוב אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
 

"האוטוגרפרס" 

 

"האוטוגרפרס" הוא מיזם גלובלי המתאים לאלה שיש בהם תשוקה לתיעוד אומנותי וזיקה לאנושיות ולכוחה של קהילה. אנו דוגלים בשיתוף פעולה בין צלמים, עיתונאים, אומנים ואנשים המעוניינים להרחיב את מודעותם החברתית ולשתף את חוויות חייהם עם העולם. אנו שואפים ללמוד מאזרחים ותיקים, דרך חוויותיהם האישיות מאירועים היסטוריים, ולתעד את סיפוריהם בדרך אומנותית עבור הדורות הבאים.

 

תנאי השתתפות (תקנון)

מי רשאי להגיש?

ההגשה פתוחה לכל היוצרים אשר הזכויות על היצירה שייכות להם (להלן: "המשתתפים״ או "המציע"). 

יוצרים מתחת לגיל 18 חייבים לצרף את הסכמת הוריהם. 

משתתפים המבקשים להציע עבודות ימלאו את הטופס המקוון שלהלן ויצרפו לו קובץ עם היצירה.

להלן דגשים ותנאים להגשה:

 

 1. על המשתתפים להביא את נושא התערוכה לידי ביטוי באופן מרכזי ביצירה: הישרדות, תקווה וגבורה בזמן מלחמת העולם השנייה. ההתייחסות לנושא אינה חייבת להיות עיקר היצירה, ויכולה להיות עקיפה/ ביקורתית/ מרומזת/ מופשטת/ מהללת/ היסטורית/ אישית ו/או כל וריאציה שתיראה לכותב לנכון. עם זאת יצירה ללא התייחסות לנושא התערוכה – תיפסל.

 2. היצירה יכולה לשלב טקסט (שיר או סיפור קצר עד 300 מילה), צילום, איור, וידאו או קול. יצירות המשלבות וידיאו או קול לא יעלו על 2 דקות הקרנה.

 3. היצירה היא מחמש השנים האחרונות. 

 4. היצירה המוצעת תיעשה באופן שלא יפגע ברגשות הציבור, לא יכללו מסרים מפלגתיים ולא יהיה בהם כדי לפגוע בקהלים ובמגזרים בארץ ומחוצה לה.

 5. הצעה אשר לא תכלול את הנדרש לעיל, תיפסל.

 6. משתתף אשר ייקח חלק בתערוכה, מאשר את פרסום יצירתו, שמו ותמונתו באינטרנט ובתקשורת ברמה המקומית/ארצית, בהתאם לראות עינה של עורכות התערוכה.

 7. השתתפות בתערוכה פירושה מתן זכות על ידי כל משתתף לעורכות התערוכה להציג את היצירה או חלק ממנה בכל דרך, מדיה, אמצעי ומסגרת שתמצא לנכון, לרבות רשת האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט של עורכות התערוכה, עיתון, טלוויזיה, פרסומים, תערוכות ועוד כיו”ב.

 8. שמורה הזכות להעניק למשתתף/ים בתערוכה, שייבחר/ו ע״י ועדת השיפוט, פרסים בשווי 10,000 ₪. למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף זה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של עורכות התערוכה ואינו מחייב בשום אופן וצורה, וכי אם יוחלט שלא להעניק את הפרס או להעניק פרס נמוך יותר, לא תהא למשתתף/ים כל טענה ומענה נגד עורכות התערוכה בהקשר לאמור בסעיף זה.

 9. במסגרת טופס הרישום לתערוכה יידרש הנרשם לאשר תנאי תקנון זה על כלל סעיפיו.

 

אופן הגשת ההצעה

על המציע להגיש את המסמכים הבאים באמצעות הטופס המקוון:

 

 • קובץ עם יצירת האומנות של המציע, למטרות תערוכה, בפורמט ברזולוציה גבוהה: קובץ של היצירה המוצעת בפורמט PDF וברזולוציה המתאימה להדפסה בגודל 50/70 ס"מ או גודל ריבועי 100 ס"מ על 100 ס"מ. גודל מקסימאלי 20MB. ניתן להגיש עד 3 יצירות. ניתן לצרף קישור הורדה לטופס ההגשה. יש לשמור כל קובץ תחת שם המציע, כך: TomAdams.

 • תמונת פרופיל של המציע, שמורה תחת שמו באנגלית. לדוגמה: TomAdams.jpg

 • קובץ וורד ובו הסבר קצר המציג את הרעיון הניצב בבסיס ההצעה (עד 300 מילים) + טקסט אודות המציע (עד 150 מילים).

 •  כתב התחייבות וזכויות יוצרים חתום ומלא כנדרש (יש להוריד, למלא, לחתום ולהעלות בטופס המקוון).

 

את כל הקבצים יש לשמור תחת שמכם, באנגלית

ניתן להעלות את הקבצים פעם אחת בלבד, אנא ודאו כי מילאתם את כל הנדרש. 

יש להגיש את ההצעה באמצעות הטופס המקוון עד ליום 10 בנובמבר 2023 בחצות שעון ישראל.

תהליך הבחירה

העבודות יועברו לעיון ובחירה של ועדה, וייבחרו על פי החלטה אומנותית על ידי צוות הוועדה, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לתקנון זה, ללא חובה לנמק את הבחירה. 

 

שלב ראשון

בדיקת שלמות ההצעות בהתאם לנדרש. הצעה חסרה ו/או הצעה שאינה עומדת בדרישות ובתנאי ההגשה תיפסל, ולא תעבור לשלב הבחינה הבא. לאחר השלמת שלב הבחירה הראשון תיבחנה ההצעות על ידי צוות השופטים שיורכב מוועדה אשר תיבחר על ידי עורכות התערוכה. הצוות יורכב מאנשי מקצוע מתחום האומנות, התקשורת וההיסטוריה.

 

שלב שני

ייבחרו מספר יצירות אשר ישתתפו בתערוכה, מתוך העולים לגמר ייבחרו בין שתיים לחמש עבודות מצטיינות. 

ההצעות תיבחנה על פי הפרמטרים הבאים: התאמת היצירה לנושא, מתן ביטוי אישי, יצירתיות, מקוריות, התייחסות למגוון קהלים, אופן ביטוי המסר ורמת ביצוע. מובהר, כי המועצה הציונית והאוטוגרפרס אינן מתחייבות לבחור עבודות מצטיינות ואינן מתחייבות להציג את היצירות בתערוכה.

 

לוחות זמנים

המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 10 בנובמבר 2023 בחצות שעון ישראל.

הצעות שיוגשו לאחר מועד זה ייפסלו.

הליך הבחירה צפוי להתקיים במהלך חודש נובמבר 2023.

*יובהר, כי יתכן שינוי בלוחות הזמנים שצוינו לעיל, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של עורכות התערוכה.

 

הפרסים

פרסים לעבודות מצטיינות: שמורה הזכות להעניק למשתתף/ים בתערוכה, שייבחר/ו ע״י ועדת השיפוט, פרסים בשווי 10,000 ₪. למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף זה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של עורכות התערוכה ואינו מחייב בשום אופן וצורה, וכי אם יוחלט שלא להעניק את הפרס או להעניק פרס נמוך יותר, לא תהא למשתתף/ים כל טענה ומענה נגד עורכות התערוכה בהקשר לאמור בסעיף זה.

 

בסיום הליך הבחירה, במהלך חודש ינואר 2024, בכוונת עורכות התערוכה, בהתאם לשיקול דעתן, לערוך טקס או אירוע במסגרתו יוכרזו העבודות הנבחרות לתערוכה כמו גם העבודות המצטיינות. הפרסים יוענקו על ידי המחלקה לישראל ולהנצחת השואה בהסתדרות הציונית העולמית.

 

הערות

המציעים לא יהיו רשאים לפנות לצוות הוועדה במהלך הליך הבחירה לצורך קידום הצעותיהם או לשוחח עימם בנושא ההליך. עורכות התערוכה אינן מתחייבות לעשות שימוש בהצעה הזוכה ולמציע לא יהיו כל טענות בעניין זה. למועצה הציונית ולאוטוגרפרס ו/או למי מטעמן לא תהיה כל אחריות בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או נזק מכל סוג ומין שהוא אשר ייגרם, ככל וייגרם, למשתתפים עקב השתתפותם בתערוכה או אי השתתפותם, לרבות בגין הצגת היצירה המוצעת על ידם במסגרת תערוכה. עורכות התערוכה שומרות על זכותן להוסיף או לשנות, בהתאם לשיקול דעתן, כל הוראה במסגרת תקנון זה. 

תקנון

דגשים נוספים

 

אם יצירתך מבוססת על סיפור של שורד/ת שואה מסוים, חשוב לציין במסמך המתאר את יצירתך:

א. שם מלא של השורד/ת

ב. שנת לידה ומקום לידה

ג. איפה שהה/שהתה בזמן המלחמה?

ד. מה מצבה/ו היום – האם הוא/היא בחיים, מה מקום המגורים והאם יש לו/לה ילדים ונכדים?

 

 

דגשים לצילום

•  אנו מעדיפים דיוקן לאורך ולא אופקי

•  הצילום יכול להיות בשחור לבן או צבע, לבחירתך.

•  על המצולם להיות ללא משקפי שמש. אם הוא מרכיב משקפי ראייה, חשוב לוודא שהאור לא משתקף בעדשה (אפשר לבקש מהמצולם להוריד את המשקפיים לצורך הצילום).

•  עדיף לצלם כשהמצולם עומד. אם הוא מתקשה, אפשר לבקש ממנו להישען על קיר.

• אם ברצונכם שנעבד את הצילום (מחיקה של פריטים או שיפור נראות), אנא רשמו זאת בהערות בטופס ההגשה.

•  אין צורך להוסיף חותמת קרדיט על התמונה; אנחנו מוסיפים קרדיט בעיצוב הגרפי של התערוכה, כך שכל תמונה מופיעה עם הקרדיט המתאים.

•  רצוי לצלם במצב RAW/JPG לאיכות מקסימלית. גודל התמונות המודפסות יהיה רוחב של כ-70 ס"מ

 •  תמונות שצולמו בטלפון נייד לא תתקבלנה. יש להשתמש בציוד צילום מקצועי בלבד.


 

פרופיל אודותיך

בתערוכה יופיע טקסט אודות היוצרים, לכן יש לצרף פסקה שמספרת עליכם בקצרה, ולכלול בה מידע שנוכל לפרסם עליכם לצד תמונת הפרופיל. 

דוגמה לפרופיל יוצר

הילה קאדי

 תל אביב, ישראל

צלמת אופנה

  

אני צלמת אופנה, תושבת תל אביב ובוגרת מכללת הדסה. נולדתי וגדלתי בירושלים ואני דור תשיעי מצד אימי לבני המשפחה המתגוררים בירושלים. סבי מצד אבי נולד בפולין לפני מלחמת העולם השנייה ונמלט לארץ המובטחת ב-1922.

 

כאישה ישראלית וכיהודיה, אני מרגישה שהשתתפותי בפרויקט זה היא חובה אישית. אני מחויבת להראות, דרך עדשת המצלמה שלי, את הקשר של העם היהודי לארץ ישראל, מקום שאליו כל כך כמהו להגיע.

HilaKadi
1.png

 לוח השראה

unnamed.jpg
unnamed-2.jpg
צילום: ניסים סלם
צילום: ניסים סלם
unnamed-2.png
unnamed-3.png
צילום (מימין לשמאל): אייל סאבא, רוני אלברט, חיים ורסנו, נמרוד גליקמן

הסידור הכחול של סבא צבי

כתיבה: אסתר בן זמרא

 

שדה קרב ומלחמה, טנק שרמן ישן והדי פיצוצים – צבי פרבדה זוכר אותם היטב עד היום, כמעט חמישים שנה אחרי. חורף 1973 פוגש את צבי, מט"ק בגדוד הפיקודי, במערכות הסוערות ושטופות הכאב של מלחמת יום כיפור. צבי, המט"ק מפרדס־חנה, מוקפץ עם הגדוד לרמת הגולן, בטנק מיושן שדורש תיקון כל כמה קילומטרים. השטח עוין ומסוכן, המלחמה כבר גבתה חיים של אנשים רבים מדי. בהגעה לשטח האימונים, נדהמים חברי הגדוד לגלות שולחנות ערוכים בצורת ח׳ ועליהם מזון, וספסלים נטושים. ככל הנראה נעזבו בבהילות על ידי צוות שמיהר למשימה חשובה כזו או אחרת. במלחמה אין זמן להרגיש, ובכל זאת משהו לוכד את תשומת הלב של צבי ונוגע בו עמוק: סידור כחול, קטן, שנשכח ליד האוכל החם. הוא לא יודע מדוע – הוא אינו אדם דתי – ובכל זאת הוא שם את הסידור בכיסו. 
כמה ימים לאחר מכן, על הגדוד מוטלת המשימה לתקוף את מוצבי 'אל חנות'. בהישמע הפקודה הם יוצאים אל הקרב: בבוקר ה־11 באוקטובר, צבי מוביל את הטנק בין טילי הנ"ט הסורים ומכוון את הצוות שלו לעבר המוצבים. כשמנוע הטנק נכבה, צבי קופץ מהטנק ופועל לתיקונו תחת אש בלתי פוסקת. הם ממשיכים להילחם ברקע הדי הפיצוצים, עד שטנק ישראלי שעובר לידם מסמן להם לחזור אל גדר המערכת. צבי מגלה שרבים מחבריו לא שרדו את הקרב, ביניהם המ"פ שלו. בכיס נותר הסידור, עד דומם לאובדן ולמוות, והוא שלם, ללא פגע.

צבי שב הביתה מהמלחמה ויחד עם אפרת, אשתו, מחליט לחפש את בעל הסידור. זה אמור להיות קל: על הסידור רשום בכתב יד "קורן", וגם "ישיבת הדרום". אבל החיפוש הפשוט מתגלה כבלתי אפשרי. אף אדם העונה על השם לא איבד סידור במלחמה...לסיפור המלא

1.png

Heroism and hope during World War II (A Gaze of Heroism)

An international award-winning exhibition

Inspired by stories of survival, hope and heroism in WW II

The Department for Israel and Holocaust Commemoration Worldwide in The World Zionist Organization in collaboration with The Autographers Initiative call for artists from all over the world to submit entries that correspond with the exhibit theme, via a personal interpretation or an authentic survivor story. The selected works will be presented in an international exhibition that portrays the many faces of Holocaust memory in contemporary art.

The exhibition welcomes artistic interpretation of stories, moments, and memories of survivors as a tool for sharing a personal testimony or a collective memory from a historic event, which portrays the heroism that presents itself in time of need and the hope that resided in the hearts of the survivors for the day the war might come to an end.

*A non-mandatory seminar will take place on October 8th 2023.  Register here

*For further questions contact us via email: theAutographers@gmail.com

10,000 ILS worth prizes for selected works

Deadline for submission of entries: Friday, November 10th 2023 midnight Israel GMT. Submit entries via the form only

אנגלית
download-form

Background

World War II started in 1939 and erased around half of the jewish population in Europe. Some were sent to concentration camps, some hid in the woods, lived under false identities and aided the partisan forces. They all fought to survive. In times of desperation and fear arises a spark of humanity, and the survival instinct might inspire hope. From the darkest hole their soul has ever known, many of the survivors managed to hold in their heart the hope for a better life, or more simply, for the end of the war. Each of their individual stories is a story of survival and heroism during World War II, of its many faces.
 

About the sponsors (hereunder “the exhibition organizers” or “the competition organizers”) 

 

The Department for Israel and Holocaust Commemoration Worldwide in The World Zionist Organization 

The Department for Israel and Holocaust Commemoration Worldwide was founded to address the need of empowering the Jewish-Zionist identity among Israelis and Jewish communities worldwide. In the department for IHC we aspire to fulfill the Zionist dream by promoting Jewish-Israeli education, nurturing liberal democratic values and cultivating Jewish and Israeli culture.

 

The department is working on establishing The World Zionist Organization as an international umbrella organization for empowering the Jewish-Israeli identity and shaping the collective historic memory of the Holocaust in Israel and worldwide. The department is doing so by cultivating memorialization and preservation of the Holocaust, empowering Holocaust survivors and putting them in the center, while understanding that their numbers are getting fewer each day and emphasizing the connection of the younger generation with the memory of the Holocaust.

 

The department is collaborating in projects that promote an exemplary society and contributing to the social endurance and the civil society in Israel. Moreover, the department is encouraging leadership and civil and communal engagement for empowering the Jewish-Israeli identity and integrating special needs populations. 

 

The Autographers

“The Autographers” is a global network for those who are passionate about documentation, humanity and the power of a community. We enable an innovative approach through the collaboration of photographers, journalists, artists, and people wishing to expand their social awareness and share their experiences with the world. We aspire to learn from senior citizens through their individual life experiences from historic events, and documenting their stories in an artistic way for the next generations.

Terms and conditions

 

Who qualifies to apply?

The submission is open to all creators who own the right of their work (hereunder: “the participant” or “the applicant”).

Creators under the age of 18 must attach parental consent.

Applicants who wish to submit their work should fill the following digital form and attach a file containing the work.

Terms and conditions as follows:

 1. The content of the work must correspond with the exhibition theme: survival, hope and heroism during World War II. The reference to the theme does not have to be the center of the work, and can be indirect/ critical/ implied/ abstract/ glorifying/ historical/ personal or any other variation the writer/creator sees fit. However, a work without any reference whatsoever to the theme - will be disqualified. 

 2. The work may contain: text (poem or short story up to 300 words), photography, illustration, video, or sound. Works containing video/sound will not be over 2 minutes long.

 3.  The work must be from the past five years.

 4. The submitted work will be done in a way as to not offend the public sentiment, there will be no political messages within it, and it will not aim to harm or offend any crowds and sectors of the population within or without the country. 

 5. A proposal which will not abide by the aforementioned, will be disqualified. 

 6. Any participant in the competition hereby gives consent to publish their work, name and picture, online and on the local/global media, as the organizer of the competition sees fit.

 7. Any participant in the competition hereby gives consent to the organizer of the competition and/or the system to present the work or part of the work in any way, media, means and framework which they will see fit, including the internet and/or websites of the competition organizers, newspaper, television, advertisements, exhibitions, etc.

 8. The organizers of the competition reserve the right to grant prizes worth 10,000 ILS to the participant/participants who will be selected by the judging committee. For the avoidance of doubt, it is notified that what is stated in this clause is under the exclusive judgment of the competition organizers and is not binding in any way or form, and if it shall be decided not to grant the award or to grant a lower amount, the participant/participants will have no claim whatsoever against the exhibition organizers in the accordance with the content of this section. 

 9. Within the competition application form, the applicant is required to give consent to these terms and conditions on all its clauses.

Manner of submission

The applicant must submit the following documents via the digital form:

 

 • A file containing the applicant’s artwork, for exhibition purposes, in high resolution format: file of the proposed artwork in a PDF file and in a resolution appropriate for 50/70 centimeters size of print or 100/100 centimeters size of print. Maximum file size 20MB. You may upload up to 3 artworks. You may attach a download link to the submission form. All files must be named after the name of the applicant, as so: TomAdams.

 • A profile picture of the applicant, named after the applicant’s name in English, as so: TomAdams.jpg

 • A Word file containing the idea behind the proposal (up to 300 words) + text about the applicant (up to 150 words).

 • A filled out as required and signed letter of commitment and copyright (download , fill out, sign and upload the letter to the digital form).

 

All files must be saved under your name in English.

The files can be uploaded only once, please make sure you filled out all of the requirements properly.

The applicants will file their proposal via the digital form until November 10th 2023 Midnight Israel GMT. 
 

Process of selection

The works will be reviewed by a committee, and selected according to an artistic decision by the members of the committee, by its exclusive judgment, in accordance with these terms and conditions, and with no need to explain its decision.

 

Stage 1

Checking if the proposals are complete as required. A proposal lacking and/or not reaching the requirements and the terms and conditions will be disqualified, and will not move on to the next stage. After the completion of the first stage the proposals will be examined by a judging team assembled from a committee selected by the organizers of the exhibition. The team will consist of experts from the fields of the arts, media and history.

 

Stage 2

Several works will be chosen to be displayed in the exhibition, from the finalists there will be chosen between 2 to 5 exceptional works.

 

The proposals will be evaluated according to the following parameters: adapting the piece to the theme, providing personal expression, creativity, authenticity, addressing a variety of audiences, form of expressing the message and level of execution. It is noted that “The World Zionist Organization” and “The Autographers” do not commit to select exceptional works and do not commit to display the works in the exhibition.

 

Time schedules

The final deadline to submit proposals is on November 10th 2023 at midnight Israel GMT.

Proposals that will be submitted past the deadline will be disqualified. 

The selection process is expected to take place during November 2023.

*It is hereby notified that changes might occur in the above mentioned schedules, in according to the exclusive judgment of the exhibition organizers.

 

The awards

Prizes for exceptional works: The organizers of the competition reserve the right to grant prizes worth 10,000 ILS to the participant/participants who will be selected by the judging committee. For the avoidance of doubt, it is notified that what is stated in this clause is under the exclusive judgment of the exhibition organizers and is not binding in any way or form, and if it shall be decided not to grant the award or to grant a lower amount, the participant will have no claim against the exhibition organizers in  accordance with the content of this clause. 

 

At the end of the selection process, during the month of January 2024, the organizers of the exhibition are intending, at their discretion, to perform a ceremony or an event in which the selected works for the exhibition shall be announced as well as the exceptional works. The awards will be granted by The Department for Israel and Holocaust Commemoration in The World Zionist Organization.

 

Notes

The applicants are forbidden to approach the members of the committee during the selection process to promote their proposals or to discuss with them about the process. 

The World Zionist Organization and The Autographers and/or anyone on their behalf will not be held accountable for any claim and/or litigation and/or damage of any kind that might come, if at all, to the participants due to their participation or lack thereof, including due to the display of their proposed work during the exhibition.

The organizers of the exhibition reserve the right to add or change, in accordance with their judgment, any requirement within these terms and conditions.

Additional instructions

If your work of art is based on a survivour’ story, It is important to note: 

1.  Full name 

2.  Year and place of birth 

3.  Where were they during the war?

4.  What is their situation today – are they alive, where do they live and Do they have children and grandchildren?

 

Guidelines for photography

•       We prefer a portrait lengthwise rather than horizontally 

•       Can be in black and white or color, your choice. 

•       No sunglasses, if the person photographed is wearing glasses it is important that the light does not dazzle his eyes (you can also ask him to take off the glasses for the sake of the photo) 

•       Better to photograph standing, if the person photographed is having trouble, you can ask him to lean against a wall. 

•       If you want us to process your photo (delete details or improve things), please write it down in the submission notes. 

•       There is no need to add an autographed credit on the photo; we make sure to mention it in the graphic design of the entire exhibition (credit will appear next to the photo you took).         

•    It is advisable to shoot in RAW/JPG mode for maximum quality. The printed images size will be approximately 70 cm wide (mobile phone images are not acceptable, professional photography equipment only). 

 

 

     

Guidelines for Your Profile

Text about the artists will also appear in the exhibition. We would appreciate it if you included a paragraph about you, that we could publish next to your photo. Here is an example:

HilaKadi

Hila Kadi 

Tel Aviv, Israel 

Fashion photographer 

  

I am a fashion photographer based in Tel Aviv and a Hadassah College graduate.  I was born and raised in Jerusalem and I am the ninth generation on my mother's side of family members living in Jerusalem. My grandfather on my father's side was born in Poland before WWII and escaped to “the Promised Land” in 1922. 

 

As an Israeli woman as well as a Jew, I feel that taking part in this project is a personal obligation. A commitment to show, through my camera lens, the connection of the Jewish people to the Land of Israel, a place which they so desperately longed for.

 Inspiration board

unnamed.jpg
unnamed-2.jpg
Photo by Nissim Salem
Photo by Nissim Salem
unnamed-2.png
unnamed-3.png
Photos by (left to right): Nimrod Glicksman, Haim Verssano, Roni Albert, Eyal Saba
terms and conitons
blue background

הצטרפו למסע שמשאיר חותם

עקבו אחרינו

תודה רבה! נחזור אליך בהקדם

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

טלפון: 0547-250800

TheAutographers@gmail.com

© כל הזכויות שמורות לעמותת להשאיר חותם ומיזם The Autographers

bottom of page