top of page

גדעון יוגב (בוגה) | יפעת

לגדול עם המשק

1.png

כתיבה: שלומית קרסוק

צילום: נועם גיגר

כשהגענו לפגוש את בוגה יוגב, מצאנו איש מלא כרימון בניסיון חיים וסיפורים: ״כבר בתור ילד נמשכתי לטרקטורים, והייתי מחכה שהפלאחים יחזרו מהשדה ומצטרף אליהם לעבודה בשדה. בגיל 10 כבר חרשתי עם הסוסים ובכיתה י׳ עבדתי לבד עם הקומביין. אין כלי חקלאי שלא עבדתי עימו במהלך חיי״.

בוגה נולד בשנת 1934 בעמק יזרעאל. הוריו היו חברים בקבוצת השרון שבנתה את רמת דויד, ולאחר הפיצול בתנועה הקיבוצית עברו להקים את קיבוץ יפעת. את ההתפתחות בתחום החקלאות בארץ חווה במגע ישיר: ״מ־80 ק״ג חיטה לדונם פעם, עד כ־700 ק״ג כיום. בזמנו 300 ק״ג לדונם תירס היה נחשב יפה, וכיום טון ומעלה נחשב רגיל״. באופיו היוזם ומתפקידו כמרכז משק בנה את מאגר המים הפרטי הראשון בעמק. ״כשסיימתי את עבודתי היו לנו מאגרים של מאות אלפי קוב מים. הכנתי תוכנית מה לגדל לפי המים ולפי סקר השוק. בנוסף בתפקידי כמנכ״ל ייצור ופיתוח הכנסתי לארץ את היענים, הקרוקודילים ואת הקלמרי במים המתוקים. בקיבוץ יפעת הכנסתי מלונים כגידול חדש בעמק, וכיום בגילי אני משווק אבוקדו גם לייצוא וגם לשוק המקומי״.

במשך השנים נשלח להדריך חקלאות במדינות שונות על־ידי משרד החקלאות. ״היזמות שלנו והגמישות שלנו איפשרה למדינות רבות להתפתח. כמדינה חדשה יחסית, לא הייתה לנו היסטוריה חקלאית, ולכן אנחנו תמיד מסתכלים קדימה, משמע אנו ממשיכים ליזום ללא הרף״.

ממרום גילו, בוגה לא מוותר על העבודה, וחולם עוד ועוד על פיתוח דברים שאחרים טרם חשבו עליהם. ויש לו תקווה לחקלאות המקומית: ״שיקום בארץ דור המשך לעבודת החקלאות״.

״אני מקווה שיקום בארץ דור המשך לעבודת החקלאות״

גדעון יוגב (בוגה) | יפעת

creators
Gold logo.png
blue background

Join the journey

that leaves a mark

Follow us

Thank you! We will get back to you soon

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Contact

Phone: 0547-250800

TheAutographers@gmail.com

© All rights reserved to the association to leave a mark and venture The Autographers

bottom of page