top of page
BG3.jpg

יוסף פייר

"חשבנו שהמלחמה תסתיים תוך שבוע"

1.png

תרגום: לובה ברנשטיין

Photo: Keren-Or Rosenbaum

יוסף פייר נולד בשנת 1918 וכבר חצה את גיל 100. כשפרצה המלחמה, יוסף היה צוער בשנתו השניה של קורס הטייס בצבא האדום. "לא העלינו על דעתנו שהמלחמה תימשך יותר משבוע", מספר יוסף על הימים הראשונים של המלחמה. מיד עם פרוץ המלחמה ביקש לפרוש מן ההכשרה הארוכה ולהגיע כמה שיותר מהר לחזית. "כולנו הרגשנו תחושת שליחות בזמן הלחימה וההגנה על המולדת", הוא מסביר.
יוסף השתתף בקרבות הבלימה העקובים מדם בהרי הקווקז, בתור מפקד תותח ארטילריה, ונלחם בגרמנים בגבורה לאורך יותר משנתיים, עד שנפצע קשה בראשו ובפניו במאי 1943. על גבורה יוצאת דופן בקרבות הוא זכה בעיטור 'הכוכב האדום'- ובכך היה אחד מבין היהודים המעטים שעוטרו בעיטור 'הכוכב האדום' בשנים הראשונות של המלחמה. במסמך העיטור, שנחתם ב 11.05.1943 נכתב: "סמל ראשון יוסף פייר הוביל את אנשיו, בגבורה וללא פחד בעשרות קרבות כנגד האויב הנאצי…תחת אש ארטילריה בלתי פוסקת ובעודו פצוע קשה בראשו ובפניו בפרט - המטיר אש בלתי פוסקת על האויב, ממרחק 150-200 מטר. הוא לא נטש את עמדת הקרב למרות הפציעה הקשה והשמיד במהלך אותו קרב שני בונקרים וארבע עמדות ירי מבוצרות, יחד עם כל החיילים בתוכם". יוסף אינו זוכר את מה שקרה לאחר אותו קרב. הוא הובא לבית החולים חסר הכרה.
בצד הזיכרון של הקושי שחווה במלחמה, עומד במלוא עוצמתו זכרון הכאב הגדול שבאובדן אימו ושני אחיו אשר הוצאו להורג על ידי הנאצים ביחד עם 800 יהודים נוספים מגלוחבצו, הכפר שבו גרו. לדבריו, אובדן זה היה נורא יותר מכל הקשיים האחרים שחווה במלחמה. את הטבח ההמוני הזה שרדו רק 2 אנשים - מהם שמע יוסף את הסיפורים הנוראיים על מה שקרה לקרובים לו יותר מכל.
כיום, כאשר יוסף מספר לנכדתו לעיתים סיפורים וזיכרונות מהתקופה ההיא, היא מתקשה להבין את גודל הכאב ולא מאמינה לעוצמת הזוועה שהוא נחשף לה. הוא משתדל להימנע מלדבר על הקשיים מהמלחמה, ורק מקווה שלא יהיו עוד מלחמות נוראיות כמו זו.

Йосеф Файер

Мы думали, что война закончится через неделю

1.png

Перевод: Люба Беренштейн

Иосиф Файер родился в 1918 году. Сейчас ему 103 года. Когда началась война, Иосиф учился на втором курсе летного училища Красной Армии. «Тогда нам и в голову не приходило, что война продлится больше недели», — говорит Иосиф о первых днях войны.
Сразу же после начала войны молодой курсант решил оставить длительную подготовку и как можно быстрее попасть на фронт. «Мы все чувствовали, что наша миссия сражаться и защищать родину», — объясняет он.
Будучи командиром артиллерийского орудия, Иосиф принимал участие в кровопролитных оборонительных боях в Кавказских горах и более двух лет героически сражался с немцами - пока в мае 1943 года не был тяжело ранен в голову. За исключительный героизм в боях он, один из немногих евреев, был удостоен ордена Красной звезды. Наградная грамота, подписанная 11.05.1943 г., гласит: «Старший сержант Иосиф Файер героически и бесстрашно вел своих бойцов в десятках боев с немецко-фашистским врагом… под непрекращающимся артиллерийским огнем и, будучи тяжело раненным в голову, включая лицо, продолжал вести непрерывный огонь по противнику с дистанции 150-200 метров. Файер не оставил боевой позиции, несмотря на тяжелое ранение, и в ходе того же боя уничтожил 2 блиндажа и 4 укрепленные огневые позиции вместе со всеми находящимися в них солдатами».
Иосиф не помнит, что произошло после той битвы. Он был без сознания, когда его доставили в госпиталь. Он до сих пор помнит трудности, которые пережил на войне, но еще больше он помнит огромную боль утраты - гибель матери и двух братьев, расстрелянных фашистами вместе с 800 другими евреями из села Глуховцево, где они жили. По его словам, эта потеря была страшнее всех трудностей, пережитых им на войне. В этой бойне уцелели только 2 человека — от них Иосиф и услышал страшные рассказы о том, что случилось с самыми близкими ему людьми.
Сегодня, когда Иосиф пытается поделиться с внучкой воспоминаниями того периода, она с трудом понимает силу испытанной им боли и не верит, что он подвергался таким зверствам. Иосиф старается не говорить о трудностях войны и лишь надеется, что таких страшных войн больше не будет.

צילום חיים ורסנו (1).jpg
צילום חיים ורסנו (1).jpg
creators
Gold logo.png
blue background

Join the journey

that leaves a mark

Follow us

Thank you! We will get back to you soon

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Contact

Phone: 0547-250800

TheAutographers@gmail.com

© All rights reserved to the association to leave a mark and venture The Autographers

bottom of page